Để đảm bảo có thể thực hiện tốt được việc sử dụng hóa đơn, các kế toán doanh nghiệp cần phải nắm rõ nguyên tắc xuất hóa đơn. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo việc triển khai sử dụng đúng các quy định về hóa đơn trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kế toán doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu thêm các quy định về tra cứu hóa đơn điện tử doanh nghiệp.

Về nguyên tắc xuất hóa đơn đối với hóa đơn giá trị gia tăng

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo đáp ứng những điều sau:

-Thứ nhất là đảm bảo nội dung đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh

– Thứ hai là nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng không được tẩy xóa hay sửa chữa

– Thứ ba là phải đảm bảo viết cùng một màu mực, loại mực trên hóa đơn và không được sử dụng mực đỏ

– Thứ tư là chữ số và chữ viết trên hóa đơn phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn.

– Đặc biệt hóa đơn cần phải lập một lần thành nhiều liên với nội dung thống nhất trên các liên có cùng số và cần phải được lập theo số thứ tự liên tục từ nhỏ đến lớn.

xuất hóa đơn

Đối với nguyên tắc quy định về các tiêu thức trên hóa đơn khi lập và xuất

Đối với hóa đơn điện tử việc lập và xuất hóa đơn đã có những quy định cụ thể. Quy định mới nhất về lập và xuất hóa đơn là thông tư 68/2019 và Nghị định 119/2018. Nội dung trên hóa đơn điện tử cần phải đáp ứng đầy đủ các nội dung bắt buộc sau:

-Thứ nhất là tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và số hóa đơn

– Thứ hai là tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

– Thứ ba là tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, đối với trường hợp người mua có mã số thúe

– Thứ tư là tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá….

– Thứ năm là tổng số tiền thanh toán

– Thứ sáu là chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán

– Thứ bảy là thời điểm lập hóa đơn điện tử

– Thứ tam là mã của cơ quan thuế áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã

– Cuối cùng là phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Đối với nguyên tắc xử lý đối với hóa đơn bị sai sau khi xuất

Việc xử lý hóa đơn bị sai sau khi đã xuất đã được hướng dẫn chi tiết, cụ thể tại Thông tư 32/2011 và Thông tư 68/2019. Các nội dung này đều được chia thành 2 thời điểm phát hiện sai sót:

-Trường hợp hóa đơn điện tử đã xuất và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa hoặc đã giao nhưng phía bên người mua chưa tiến hành kê khai thuế

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, đã tiến hành giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ và người bán và người mua đã kê khai thuế.

DN Có Thể Sử Dụng Chung Chữ Ký Số Cho Hóa Đơn Điện Tử Không? 

Lý Do Vì Sao Cần Phải Xuất Hóa Đơn Điện Tử Ra Hóa Đơn Giấy

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, vào thời điểm phát hiện ra sai sót mà bên bán và bên mua sẽ có cách xử lý riêng để đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành, không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cả bên mua và bên bán.

Việc nắm rõ các nguyên tắc xuất hóa đơn là một trong những yếu tố then chốt mà các doanh nghiệp không được bỏ qua để đảm bảo quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy tại doanh nghiệp mình được tốt nhất, hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. Với những chia sẻ này hy vọng đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *