Khi cần tìm hiểu về bảo hiểm xã hội đặc biệt là để biết về thời gian, quá trình tham gia thì người lao động thường thực hiện việc tra cứu bảo hiểm xã hội. Hiện này với với áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý dữ liệu thông tin người tham gia, thì việc tra cứu BHXH đã trở nên rất dễ dàng và có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi.
Nhưng sẽ có những trường hợp người lao động cần tra cứu bảo hiểm xã hội ngay để đảm bảo quyền lợi của mình. Đó là những trường hợp nào? Tất cả sẽ có trong bài viết sau đây.

 

Trường hợp 1: Tra cứu bảo hiểm xã hội sau khi gộp 2 hay nhiều sổ BHXH có thời gian đóng không trùng nhau.
Theo khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Một người có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Hay nói cách khác, một người sẽ không được phép có nhiều hơn một sổ bảo hiểm xã hội. Nếu trường hợp người lao động có 2 sổ BHXH thì sẽ phải tiến hành gộp sổ BHXH.
Sau khi nhận sổ BHXH mới đã điều chỉnh thông tin. Người lao động cần ngay lập tức tra cứu bảo hiểm xã hội để kiểm tra thông tin thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình đã cập nhật mới như thế nào. Nếu phát hiện sai sót, hay thắc mắc thì ngay lập tức phản hồi với các cơ quan bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của mình 

 

Trường hợp 2: Tra cứu bảo hiểm xã hội ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

Khi người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, công ty chủ quản sẽ có nghĩa vụ tiến hành chốt sổ bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động cần kiểm tra doanh nghiệp có thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho mình theo đúng cam kết hay không, người lao động có thể tiến hành việc tra cứu bảo hiểm xã hội để xem thông tin thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của mình được bao lâu? Nếu thấy những điểm bất thường cần khiếu nại ngay với các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra với trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng do đến tuổi nghỉ hưu, cần tra cứu bảo hiểm xã hội ngay để kiểm tra tra xem mình đã đóng đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí hay chưa? Hiện tại thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí là 20 năm. Nếu người lao động sau khi tra cứu thấy mình vẫn chưa đóng đủ mức thời gian này có thể lựa chọn hình thức nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ thời gian còn thiếu để hưởng chế độ lương hưu hàng tháng

 

Trường hợp 3: Tra cứu bảo hiểm xã hội khi chuẩn bị nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Theo quy định, người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị chấm dứt hợp đồng trong trường hợp đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn / không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc hợp đồng từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: Cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12-36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp; sau đó cứ đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp, tối đa không quá 12 tháng.

– Mặt khác khi tiến hành tra cứu bảo hiểm xã hội bằng tin nhắn điện thoại thì một trong những kết quả trả về cho người lao động không chỉ là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà còn cả thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người đó.

Như vậy, trước khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có thể tiến hành tra cứu bảo hiểm xã hội bằng tin nhắn điện thoại để kiểm tra xem mình đã đóng đủ thời gian bảo hiểm thất nghiệp để được trợ cấp hay chưa? Và sẽ được hưởng trợ cấp trong thời gian là bao lâu?

 Những Trường Hợp Mua Hàng Bán Lẻ Dưới 200.000 Không Phải Xuất Hóa Đơn 

Một Số Lưu Ý Khi Ủy Nhiệm Lập Hóa Đơn Điện Tử

Trường hợp 4: Tra cứu bảo xã hội khi chuẩn bị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Khi người lao động lựa chọn bảo hiểm xã hội một lần, thì mức hưởng của họ như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi người lao động chuẩn bị hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần tra cứu bảo hiểm xã hội ngay để kiểm tra thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của mình đồng thời tính được số tiền BHXH 1 lần mà mình sẽ được hưởng trong tương lai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *