Đối với các kế toán, các báo cáo phải nộp năm 2019 là nội dung quan trọng, yêu cầu phải ghi nhớ rõ các mốc thời gian. Trong bài viết này sẽ cập nhật cụ thể các báo cáo kế toán cần phải nộp năm 2019.
Thời hạn nộp thuế môn bài
Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, thời hạn nộp thuế môn bài được quy định như sau:
-Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng

các báo cáo tài chính phải nộp

– Đối với doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai kệ phí môn bài được quy định chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy đăng ký kinh doanh
Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, thời hạn nộp thuế môn bài được quy định như sau:
-Nếu không có gì thay đổi về vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, doanh nghiệp chỉ cần phải nộp tiền lệ phí chậm nhất là ngày 31/1/2019
– Tuy nhiên, nếu trong năm hoạt động có thay đổi phát sinh về vốn điều lệ hoặc thay đổi về số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 31/12 năm thay đổi và tiến hành nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 31/1.
Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế
Đối với thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp hay báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2019 được quy định cụ thể như sau:
– Thời hạn nộp theo tháng được quy định chậm nhất là 20 ngày của tháng tiếp theo
– Thời hạn theo quy được quy định chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp thời
– Thời hạn cuối năm được quy định chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, chuyển đổi hình thức…. thì thời hạn nộp tờ khai thuế được quy định chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.
Như vậy, trong bài viết này đã thống kê các báo cáo phải nộp năm 2019 bao gồm thời hạn nộp thuế môn bài, thời hạn nộp các loại tờ khai thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng…Đây là những thời hạn quan trọng mà kế toán không nên bỏ qua nếu muốn hoàn thành tốt trách nhiệm công việc, tránh trường hợp doanh nghiệp bị xử phạt vì hành vi chậm nộp báo cáo. Hy vọng qua bài viết này đã cung cấp cho kế toán những kiến thức bổ ích, hữu hiệu đối với công việc.

https://wnytruthers.org/giai-dap-cau-hoi-hoa-don-dien-tu-nhu-the-nao-la-hop-le/

https://wnytruthers.org/9-meo-nen-ca-tui-do-vao-vali-khi-di-du-lich-cu-lao-xanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *