Hóa đơn điện tử đang trở thành công cụ thiết yếu cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, thay thế phương thức làm việc thủ công, mang đến cho người dùng những trải nghiệm công việc nhanh chóng, hiệu quả. Một trong những câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay đó là: hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ? Để có thể sử dụng được hóa đơn điện tử cần phải đáp ứng những điều kiện gì để đảm bảo hóa đơn điện tử của doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Để giải đáp được câu hỏi: Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ? Chúng tôi đã tập hợp các quy định pháp luật từ Thông tư 32/2011, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 để mang đến cho quý khách những tổng hợp chính xác và khách quan nhất.

Hóa đơn điện tử phải được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử

Hóa đơn điện tử phải là hóa đơn được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cụ thể, hóa đơn điện tử ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ một cách trọn vẹn và có nghĩa. Quy định tại Nghị định 119/2018 cũng nêu rõ hóa đơn điện tử bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

hóa đơn điện tử thế nào là hợ lệ

Hóa đơn giấy được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử phải đảm bảo tính xác định và toàn vẹn thông tin

Yếu tố đầu tiên để đảm bảo một hóa đơn điện tử hợp lệ đó chính là phải đảm bảo tính xác định và toàn vẹn thông tin. Nội dung này cũng được quy định cụ thể tại Thông tư 32/2011 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Đảm bảo đầy đủ và toàn vẹn về nội dung

Một hóa đơn điện tử được xem là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ và toàn vẹn nội dung. Tại Điều 6 Nghị định 119/2018 đã quy định về nội dung cần phải có trên hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó là quy định về một số trường hợp đặc biệt, mà nội dung của hóa đơn điện tử có thể thay đổi thêm các nội dung khác hoặc có thể thiếu một trong các nội dung đã quy đinh tại Điều 6 Nghị định 119.

Hóa đơn điện tử phải đảm bảo về định dạng hóa đơn điện tử

Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Chính vì vậy, một hóa đơn điện tử hợp lệ cần phải đảm bảo về định dạng hóa đơn điện tử.

Đảm bảo thời điểm lập hóa đơn điện tử hợp lệ

Hóa đơn điện tử hợp lệ theo quy định của Pháp luật là hóa đơn điện tử được lập đảm bảo nguyên tắc về thời điểm lập hóa đơn. Tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 đã quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với từng danh mục hàng hóa. Những hóa đơn được lập không đúng thời điểm được coi là hóa đơn điện tử không hợp lệ và trái Pháp pháp luật.

Khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì hóa đơn điện tử được coi là hợp lệ. Hy vọng qua bài viết này đã giúp người dùng giải đáp được câu hỏi “hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ?”.
https://wnytruthers.org/

https://wnytruthers.org/bon-loi-ich-thiet-thuc-cua-viec-ke-khai-thue-qua-mang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *