Khái niệm ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử chắc chắn còn là khái niệm khá mới mẻ đối với các kế toán mới làm nghề. Theo quy định, đối với một số trường hợp đặc biệt, người bán có thể ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cho bên thứ ba dùng cho các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh việc tìm hiểu các quy định lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào, trong bài viết này sẽ làm rõ một số lưu ý khi ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.

Việc ủy nhiệm cần đúng với quy định của pháp luật. Các bên liên quan cần lưu ý một số điểm sau:

– Đơn vị ủy nhiệm phải được ghi lên hóa đơn điện tử được lập.

– Nội dung cần đẩy đủ các thông tin như: hình thức hóa đơn, loại hóa đơn. Ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn, mục đích ủy nhiệm. Thời hạn ủy nhiệm, phương thức giao nhận hoặc phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.

– Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm. Mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết. Đồng thời có tên, chữ ký dấu của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.

– Đơn vị nhận ủy nhiệm được bắt đầu khởi tạo. Sau đó xuất hóa đơn bắt đầu từ ngày được viết trong văn bản ủy nhiệm.

– Bên ủy nhiệm lập hóa đơn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tạo. Phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Không tiến hành uỷ nhiệm việc lập hóa đơn kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức không có hoạt động kinh doanh.

– Các đơn vị hoặc chi nhánh không có chức năng kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không có quyền nhận ủy nhiệm.

Trên đây là một số lưu ý khi thực iện việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, quy định về hóa đơn cũng đã nêu rõ trách nhiệm của bên ủy nhiệm lập hóa đơn và bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn. Hai bên gồm: Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm cần lập văn bản pháp lý. Dùng xác nhận việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử giữa hai bên. Bên nhận ủy nhiệm tiến hành khởi tạo hóa đơn theo đúng quy định. Đến hết hạn ủy nhiệm, hoặc một trong hai bên muốn chấm dứt quyết định ủy nhiệm trước thời hạn. Thì hai bên tiến hành xác định và thông báo bằng văn bản. Chỉ khi văn bản này có hiệu lực thì quyết định chấm dứt thời gian ủy nhiệm mới chính thức có hiệu lực… 

Kết Chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng Vào Cuối Kỳ Trong Doanh Nghiệp 

3 Nguyên Tắc Xuất Hóa Đơn Quan Trọng Không Thể Bỏ Qua

Và còn nhiều quy định khác liên quan đến trách nhiệm của hai bên. Do đó, các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm chỉnh, chấp hành đúng các quy định để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hiện nay, các doanh nghiệp đang bước vào quá trình chuyển đổi lớn, chuyển đổi hình thức sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong việc tìm hiểu các nội dung, các vấn đề liên quan đến việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử để đảm bảo đáp ứng công việc.

Theo quy định mới nhất về hóa đơn thì các doanh nghiệp cần sớm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và thời hạn bắt buộc là kể từ ngày 01/11/2020. Do đó, với những chia sẻ trên về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin, những chia sẻ hữu ích nhất về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp hiện nay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *