Hiện tại, các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Việc sử dụng song song hai hình thức hóa đơn này đang tuân thủ theo các quy định chung về hóa đơn. Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử cũng được quy định cụ thể hơn tại Thông tư 32/2011, Thông tư 68/2019 và Nghị định 119/2018. Vậy, khi các quy định chung về hóa đơn vẫn đang có hiệu lực thi hành thì các trường hợp nào mua hàng bán lẻ dưới 200.000 không phải xuất hóa đơn? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Đối với trường hợp mua hàng bán lẻ dưới 200 nghìn không xuất hóa đơn dựa theo TT39/2014/TT–BTC ban hành ngày 31/ 3/2014 thi hành nghị định 51/2010/NĐ–CP áp dụng trong quy định về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Quy định về hàng hóa dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, mặc dù người mua không lấy nhưng người bán vẫn phải lập hóa đơn ghi rõ tên địa chỉ hoặc lý do như “người mua không lấy hóa đơn” hay“người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp người bán hàng thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê bán lẻ phải ghi rõ tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng” tại mẫu 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, với các trường hợp hàng hóa bán lẻ mà người mua hóa đơn không lấy thì cuối ngày phải xuất một hóa đơn tổng số tiền đã bán được trong ngày để lưu lại.

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn không cần xuất hóa đơn, với bên bán hàng còn bên mua hàng nếu muốn được tính là chi phí hợp lý thì phải có hóa đơn mua hàng có giá trị lớn hoặc nhỏ dưới 200.0000 trừ các trường hợp được lập bảng kê bán hàng.

Như vậy, từ những quy đinh trên có thể rút ra kết luận: Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn sẽ được tính là chi phí hợp lệ nếu có hóa đơn hợp pháp và có bảng kê kèm theo.

Tuy nhiên, theo quy định mới về hóa đơn điên tử thì kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và phải xuất hóa đơn mỗi lần mua bán hàng hóa mà không phân biệt giá trị từng lần mua bán. Đây chính là điểm khác biệt lớn của quy định mới so với quy định cũ. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất.

Giai đoạn chuyển tiếp sang hóa đơn điện tử từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn vẫn có hiệu lực thi hành. Do đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian này vẫn sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 31/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Một Số Lưu Ý Khi Ủy Nhiệm Lập Hóa Đơn Điện Tử 

Kết Chuyển Thuế Giá Trị Gia Tăng Vào Cuối Kỳ Trong Doanh Nghiệp

Kể từ ngày 1/11/2020, 100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc các quy định cũ về hóa đơn sẽ chính thức hết hiệu lực và thay thế bằng quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được những nội dung quan trọng về việc xuất hóa đơn đối với hóa đơn bán lẻ dưới 200.000 đồng. Các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan về việc xuất hóa đơn, hiệu lực thi hành của các quy định hiện nay… Hy vọng các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện được tốt nhất, tránh tối đa các vi phạm không đáng có về hóa đơn có thể xảy ra.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *